1. Pole namiotowe „Kaszub” jest miejscem wypoczynku a odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.
 2. Recepcja pola namiotowego czynna jest codziennie w godzinach od 08:00 do 20:00, natomiast doba pobytowa trwa od 14:00 do 12:00 dnia następnego.
 3. Przyjeżdżający po godz. 20:00 i przed 22:00 wjeżdżają na pole namiotowe a przyjeżdżający po godzinie 22:00 i przed 6:00 zatrzymują się na parkingu dla klientów przy budynku recepcji wyjątkiem są rodziny z dziećmi do lat 10-ciu. Przyjeżdżający są zobligowani do odebrania numerku wraz z regulaminem od Ochrony oraz podpisania regulaminu. W celu meldunku proszę o okazanie numerku w budynku recepcji. Pole namiotowe „Kaszub” jest monitorowane systemem kamer wizyjnych.
 4. Klienci którzy planują wyjazdy plenerowe a powroty nocne są zobowiązane zgłoszeniu informacji opóźnienia powrotu recepcji pola namiotowego w celu wjazdu na obiekt.
 5. Miejsce postoju pojazdu dotyczy terenu lasku są zobowiązani do miejsca wyznaczonego na parkingu oraz miejsce pobytu wskazuje pracownik pola namiotowego „Kaszub”.
 6. W chwili zameldowania klient otrzymuje: ogólną kartę pobytu, zawieszkę z numerem pobytu i przepustkę na samochód. Zawieszkę z numerem należy wywiesić na namiocie, przyczepie, itd. W widocznym miejscu. Przepustkę dla samochodu umieścić za przednią szybę w sposób umożliwiający odczytanie informacji na niej zawartych.
 7. W chwili zameldowania do domku klient otrzymuje: przepustkę na samochód którą to należy umieścić za przednią szybę. Doba pobytowa trwa od 15:00 do 12:00 dnia następnego.
 8. Administracja pola ma prawo do sprawdzania karty pobytu w każdej chwili. W przypadku stwierdzenia niezarejestrowanego pobytu, pobrana zostanie dodatkowa opłata od osoby za każdy dzień niezgłoszonego pobytu.
 9. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00 w tych godzinach zamknięta jest brama główna, otwarta pozostaje tylko bramka wejściowa.
 10. Opłaty za pobyt pobierane są z góry w dniu rozpoczęcia, a wcześniejszy wyjazd nie upoważnia do zwrotu należności. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu.
 11. Na terenie pola mogą przebywać goście osoby zameldowanej do godziny 22:00, przebywanie dłużej wymaga uiszczenia opłaty pobytowej. Parkowanie samochodu osoby odwiedzającej jest na parkingu pola namiotowego oraz podlega opłacie według cennika .
 12. Z urządzeń RTV należy korzystać przy ściszonych głośnikach w taki sposób aby nie zakłócić spokoju innym turystom.
 13. Zwierzęta mogą przebywać na polu namiotowym a ich właściciele zobowiązani są do: posiadania aktualnej książeczki szczepień, zapewnienia odpowiedniej opieki, tak aby nie zakłócały spokoju, posiadania legowiska dla zwierząt( zabrania się wchodzenia zwierząt na kanapy, łóżka, fotele w domkach letniskowych), sprzątania nieczystości po swoich zwierzętach, wyprowadzanie zwierząt wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Nie ma zgody na pobyt zwierząt, których właściciele nie przestrzegają powyższych zasad.
 14. Zmotoryzowani turyści poruszający się po terenie pola zobowiązani są zachować szczególną ostrożność oraz ograniczyć prędkość poruszania do 10 km/h. Prosimy ograniczyć ruch kołowy do minimum.
 15. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych.
 16. Za stan instalacji przedłużaczy gości Firma nie ponosi odpowiedzialności, a w momencie stworzenia realnego zagrożenia można liczyć się z odmową skorzystania z przyłącza elektrycznego do momentu wymiany przez klienta na bezpieczny kabel elektryczny.
 17. Prysznice i umywalnie czynne od godz. 7:00 do 22:30 WC czynne są całodobowo sprzątanie odbywa się w wyznaczonych godzinach informacja w budynku prysznice i wc.
 18. Odpadki i śmieci należy wyrzucać tylko do wyznaczonych opisanych pojemników i worków. Na terenie pola obowiązuje segregacja śmieci.
 19. Bezwzględnie zabrania się rozpalania ognisk, ogradzania lub wydzielania terenu bez zgody kierownika, oraz mycia samochodów.
 20. Dzieci na terenie pola znajdują się pod opieką rodziców lub osób, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw i sprzętów znajdujących się na polu musi odbywać się pod nadzorem osób dorosłych. Administracja pola nie bierze odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 21. Turysta ponosi pełną odpowiedzialność materialną za korzystanie z mienia pola. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia pola turysta płaci odszkodowanie w wysokości 50% od całości pobytu.
 22. Administracja pola nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody osobowe, oraz ewentualne zniszczenia, uszkodzenia lub kradzież wszelkich dóbr przywiezionych przez klienta na pole, ich akcesoriów i zawartych w nich przedmiotów ( dokumenty, kluczyki, telefony, pieniądze, itp.) nie złożonych wcześniej do depozytu.
 23. Na terenie pola jest internetowy punkt dostępu Hot-Spot z ograniczeniem pobierania danych
 24. W budynku recepcji, przy bramie wjazdowej oraz na całym terenie pola namiotowego znajduje się całodobowy monitoring wizyjno-kamerowy.
 25. Za naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego poprzez zakłócanie spokoju, nadużywanie alkoholu, stosowanie wulgaryzmów, obrażanie obsługi, itp. Administracja pola usuwa turystę z terenu bez zwrotu należności za pobyt.
 26. Pobyt na terenie pola jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu a jego nie znajomość nie zwalnia z zasad jego przestrzegania.

 Wszystkim gościom życzymy udanego wypoczynku.