Procedury  Bezpieczeństwa

stosowane  w  związku  z  epidemią  COVID-19

na  polu  namiotowym  „Kaszub”

 

 1. Pracownicy pola namiotowego „Kaszub” i dbałość o bezpieczeństwo naszych gości:

Szanowni Państwo w trosce o najwyższą dbałość w zakresie bezpieczeństwa gości i naszych pracowników zobligowaliśmy się do postępowania zgodnie z poniższymi zapisami przygotowanych przez nas zasad:

 • wszyscy nasi pracownicy dokonują samooceny stanu zdrowia przed pojawieniem się w pracy zgodnie z pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy
 • w przypadku wystąpienia temperatury przekraczającej 38℃ lub wystąpienia objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem, Pracownicy nie zostają dopuszczeni do pracy i wskazuje się im zalecenie postępowania zgodnego z wytycznymi GIS;
 • Realizujemy politykę bezpieczeństwa – w trosce o zdrowie nas wszystkich zobligowaliśmy naszych pracowników do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej takich jak przyłbice, maseczki i rękawiczki. Zasady te stosujemy w zależności od stanowiska pracy. Wdrożyliśmy wiele rozwiązań związanych z bezpieczeństwem dla naszych gości, m.in. specjalne osłony w recepcji oraz dostępność płynów antybakteryjnych.
 • Wszyscy nasi pracownicy stosują wskazania do systematycznego używania środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych w dbałości o bezpieczeństwo w naszym obiekcie;
 • Strefy ogólne:
 • strefy ogólne pola namiotowego „Kaszub” (punkty myjące, obszar recepcji, obszar sanitariatów) stanowią ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w której obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się w maseczkach (zgodnie z wytycznymi  GIS https://www.pacjent.gov.pl/bez-maski-ani-rusz
 • na terenie naszego pola namiotowego mogą przebywać tylko osoby będące zameldowanymi gośćmi;
 • w celach bezpieczeństwa została zamknięta bramka zachodnia dla przechodu osób postronnych
 • w celach bezpieczeństwa zostały wydzielone i ponumerowane strefy pobytu gości (namioty, przyczepy campingowe, campery)
 • w strefie wejścia i meldunku znajdują się środki do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami oraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;
 • prowadzona jest dokładna i regularna dezynfekcja pryszniców i toalet publicznych na terenie campingu;
 • zostały wprowadzone ograniczenia w ilości osób korzystających z sanitariatów: -WC męskie 3 osoby- WC damskie 4 osoby -  prysznice męskie 3 osoby                                                                                                      -  prysznice damskie 3 osoby
 • informacja o ograniczeniach z korzystania z sanitariatów została umieszczona przy wejściu do obiektu;
 • w strefie wejścia do pomieszczeń sanitarnych znajdują się środki do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami;
 • prowadzona jest regularna dezynfekcja miejsc szczególnie narażonych na dotyk, takich jak: klamki, blaty na recepcji, stoliki w strefach ogólnych,..
 • wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza;
 • systematycznie sprawdzamy jakość wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji stref ogólnych, poprzez wykonywanie regularnych kontroli jakości pracy naszego personelu przez Kadrę Kierowniczą;

III. Strefa Recepcji:

 • wrecepcji zamontowano specjalną osłonę plexiw celu zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla gości i pracowników;
 • w widocznym i łatwo dostępnym miejscu w recepcji zapewniono dostępność środków do dezynfekcji rąk dla gości;
 • pracownik recepcji dokonuje co godzinę dezynfekcji lady recepcyjnej, stolika, terminala płatniczego, poręczy foteli, klamek..
 • po przeprowadzonej dezynfekcji gość zobowiązany jest wejść w maseczce zgodnie z informacją umieszczoną przy wejściu;
 • minimalizujemy czas jaki jest konieczny do realizacji procedury meldunku w recepcji, do jak najkrótszej obecności naszych gości w tej strefie;
 • w recepcji może przebywać jedna osoba, zgodnie z informacją umieszczoną przy wejściu;
 • w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, w przypadku gości przed rozpoczęciem procesu meldowania dokonujemy krótkiego wywiadu o stan zdrowia gościa z prośbą o udzielenie rzetelnej informacji.W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury, minimum 38℃ lub innych widocznych objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem sugerującymi objawy COVID-19 pracownik ma prawo nie zameldować gościa. W każdym takim przypadku pracownik musi sporządzić dokumentację  podając przyczyny nie zameldowania gościa.
 • Gość, oświadcza, iż nie miał kontaktu w najbliższym czasie z osobą u której podejrzany jest COVID-19 (koronawirus). Gość oświadcza, iż nie jest w trakcie kwarantanny.
 • klucze są dezynfekowane po każdym użyciu przez gości.
 • wrecepcji dostępne są numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych aptek;
 • realizujemy systematyczne informowanie gości o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie campingu.
 1. Strefa Dziecięca

Zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe plac zabaw i inne atrakcje dla dzieci są niedostępne.

 1. Podsumowanie
 • Szanowni Państwo, wszystkich naszych gości i pracowników obowiązują zalecenia GIS i WHO wraz z kolejnymi aktualizacjami. Sytuacja oraz bieżące obowiązujące przepisy są przez nas monitorowane. Dbamy o sprawne przekazywanie informacji do naszych gości jak i pracowników;
 • procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem:w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 • P.K Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za punkty usługowe zlokalizowane na terenie pola namiotowego „Kaszub” z związku z zapobieżeniem rozprzestrzeniania się COVID-19.
 • Wszyscy zobligowani są do podpisania regulaminu pola namiotowego „Kaszub”. Rodzice małoletnich dzieci biorą odpowiedzialność za stan ich zdrowia.

 

Pole namiotowe „Kaszub” życzy:

BEZPIECZNEGO I UDANEGO POBYTU