1. Pole namiotowe „Kaszub” zwane dalej "Polem "  zlokalizowane w Dębkach przy ul. Łąkowej 5 jest miejscem letniego wypoczynku turystów zwanych dalej "Gościem".
 2. Administracja Pola dostępna jest pod nr. tel.: +48 668 283 043 i adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Celem nadrzędnym jest spędzenie wolnego czasu na Polu namiotowym w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący a postanowienia regulaminu pomogą w realizacji zadania.
 4. Zarządcą Pola jest Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Żarnowcu 84-110 Krokowa, tel.: +58 888 21 31, e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Recepcja Pola czynna jest codziennie w godzinach od 8:00 do 20:00, w godzinach tych Goście zobowiązani są do dokonania formalności meldunkowych oraz uregulowania należności za cały okres pobytu z góry w dniu przyjazdu.
 6. Gość Pola meldując się w dniu przyjazdu otrzymuje przepustkę na samochód laminat karty pobytu, które zobowiązany jest bezwzględnie umieścić w miejscu widocznym na samochodzie, namiocie, kamperze, przyczepie, itp. celem weryfikacji przez administrację Pola.
 7. Miejsce obozowania Gości wskazuje personel Pola namiotowego. Brak zgody na samodzielny dobór miejsca, ustawiania, przestawiania przyczepy, campera, namiotu oraz pojazdu według własnego uznania.
 8. Doba pobytowa na Polu namiotowym rozpoczyna się o godz. 8:00 a kończy o godz,. 9:00 dnia następnego. Gość, który nie opuści do danej godz. stanowiska obozowania zostaje naliczona kolejna doba pobytowa według cennika Pola namiotowego.
 9. Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty klimatycznej zgodnie z obowiązującą stawką określoną Uchwałą Rady Gminy Krokowa.
 10. W godz. od 20:00 do 21:00 istnieje możliwość wjazdu na Pole namiotowe po uprzednim zawiadomieniu tel. recepcji podając numer pojazdu, opłatę pobytową należy uiścić w recepcji do godz. 9:00 dnia następnego.
 11. Przyjazdy lub wyjazdy Gości zameldowanych w godzinach nocnych należy uzgodnić w recepcji Pola.
 12. Goście ustawiający przyczepę na okres sezonu 2024 r. zobligowani są do podpisania umowy w dniu przyjazdu oraz uiszczenia opłat według cennika.
 13. Właściciele przyczep zimujących, których umowa kończy się dnia 30.06.2024 r. a którzy dalej pragną kontynuować pobyt zobligowani są do podpisania nowej umowy oraz wniesienia opłaty według cennika.
 14. Pole nie świadczy usług parkowania dla osób niezameldowanych.
 15. Niezaplanowany wyjazd z powodu: zmiany pogodowej, innych przyczyn okolicznościowych nie podlega zwrotu należności zgodnie z wystawioną kartą i opłaconym pobytem.
 16. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00, w godzinach tych zamknięta jest brama główna otwarte pozostają bramki wejściowe.
 17. Doba pobytowa w domkach letniskowych trwa od godz. 15:00 do godz. 12:00 dnia następnego.
 18. Gość domku letniskowego zobowiązany jest do zgłoszenia administracji Pola wszelkich usterek w dniu otrzymania dostępu do domków.
 19. Goście domków letniskowych ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zgubienia, kradzieży lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałych z ich winy.
 20. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w domkach.
 21. Zabrania się rozpalania ognisk, otwartych palenisk, ogradzania i wydzielania terenu, korzystania z jacuzzi, sauny oraz mycia samochodu.
 22. Prysznice i umywalnie czynne są od godz. 6:00 do godz. 24:00 z możliwością zastosowania przerw technicznych na potrzeby utrzymania czystości, zabiegów sanitarnych.
 23. Na Polu mogą przebywać Goście osoby zameldowanej do godz. 22:00, przebywanie dłużej wymaga uiszczenia opłaty pobytowej. Parkowanie samochodu osoby odwiedzającej odbywa się wyłącznie na parkingu Pola i podlega opacie wg. cennika
 24. Bezwzględny zakaz parkowania samochodu, przyczep i rozstawiania namiotów na Polu w obrębie dróg przeciwpożarowych.
 25. Zmotoryzowani Goście poruszający się po terenie Pola zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz ograniczenia prędkości poruszania się do 15 km/h. obowiązek ten dotyczy również ruchu rowerowego, hulajnóg i innych pojazdów.
 26. Na terenie Pola obowiązuje segregacja śmieci. Odpady należy umieszczać tylko do wyznaczonych i opisanych pojemników i worków.
 27. Dzieci na terenie Pola znajdują się pod opieką rodziców lub osób, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw i sprzętów znajdujących się na Polu musi odbywać się pod nadzorem osób dorosłych. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 28. zwierzęta mogą przebywać na Polu, a ich włąściciele zobowiązani są do: posiadania aktualnej książeczki szczepień, zapewnienia odpowiedniej opieki, tak aby nie zakłóciły spokoju, posiadania legowiska dla zwierząt, sprzątania nieczystości po swoich zwierzętach wyprowadzanie zwierząt  wyłącznie na smyczy i kagańcu.
 29. Podłoga, podest wykraczająca poza obręb przedsionka, namiotu, przyczepy, campera podlega opłacie równej za rozłożony przedsionek w zależności od jego wielkości.
 30. Mycie naczyń i innych przedmiotów przez Gości Pola odbywać się może tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu znajdującym się przy zmywalni naczyń.
 31. Zabrania się mycia butów, naczyń w umywalniach ogólnodostępnych - pomieszczenia pryszniców i toalet.
 32. Przed opuszczeniem Pola Gość zobowiązany jest do posprzątania miejsca, w którym przebywał.
 33. Z urządzeń RTV należy korzystać w sposób niezakłócający spokój innym Gościom Pola.
 34. Goście decydujący się na podłączenie do prądu powinni posiadać przewód o odpowiednich parametrach technicznych umożliwiający wykonanie podłączenia. Dla uzyskania możliwości podłączenia do prądu niezbędne jest posiadanie kabla 3-żyłowego w izolacji przeznaczonej do użytku zewnętrznego o średnicy nie mniejszej niż 1.5 mm2 a łączenia hermatycznie zamknięte. Maksymalny pobór mocy dla jednego przyłączenia wynosi 2.3 KW z zabezpieczeniu 10A w podstawowej opłacie cennikowej. Zapotrzebowanie na większą moc energii- drugie podłączenie do prądu, wymaga zgody Administracji Pola w zależności od technicznych możliwości w danym okresie pobytowym i podlega dodatkowej opłacie z godnie z cennikiem.
 35. Za stan techniczny przedłużaczy Administracja Pola nie ponosi odpowiedzialności.
 36. Administracja Pola w przypadku stwierdzenia realnego zagrożenia bezpieczeństwa Pola  wyłączy wadliwy przewód energetyczny z zasilania, bez zwrotu za pobraną opłatę za korzystanie z energii, do czasu jego wymiany.
 37. Administracja Pola nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe należące do Gości, np. pieniądze, biżuteria, sprzęt, itd. pozostawione w obiektach turystycznych  ( przyczepy, namioty, campery, samochody, itp.).
 38. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia powierzonego wyposażenia Pola, Gość ponosi odpowiedzialność za dokonana stratę.
 39. Administracja Pola może odmówić pobytu na terenie Pola Gościom, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin. Gościom będącym pod wpływem środków odurzających, zachowujących się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za arogancki i wulgarny, którzy nie reagują na upomnienia Administracji  bądź ochrony Pola oraz może odmówić wypoczynku Gościom, którzy nie stosują się do zaleceń Personelu odnośnie ustawienia, przestawienia przyczepy, campera, namiotu, pojazdu itp.
 40. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego upoważnia Administrację Pola do prawa usunięcia Gościa z terenu Pola bez zwrotu opłaconej należności za pobyt.
 41. Pobyt na terenie Pola jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu a jego nie znajomość nie zwalnia z zasad jego przestrzegania.

 Wszystkim gościom życzymy udanego wypoczynku.